Adresářová struktura projektu Web51

není předchozí kap.  web51_manual.html  Popis uživatelského projektu z hlediska uživatele
Následující popis adresářové struktury slouží pro rychlé zorientování při prvním seznámení s projektem. Je pouze orientační, celý popis najdete v části Vývojový systém v rubrice Software.

Adresářová struktura projektu na dodávaném CD

Na dodávaném CD s projektem, najdete nádlesující adresáře:

Popsané utility se vztahují k verzi 1.13 a v budoucnu se mohou měnit.

Dále popsaná adresářová struktura projektu Web51, se týká právě tohoto adresáře. Při běžném použití doporučujeme překopírovat si celý adresář Web51 na HDD. Jak je uvedeno také v papírové dokumentaci, důrazně doporučujeme nastavit adresář /BIN do systémové proměnné PATH.

Directory: /bin

Adresář obsahuje všechny potřebné spustitelné soubory vývojového systému projektu Web51, s vyjímkou editoru .ASM souborů a obsluhy programátoru obvodů

Adresář /bin, v závislosti na použitém programátoru může obsahovat i programy pro obsluhu ISP programátoru. Problematiku programování po ISP najdete podrobně rozebranou v kapitole HARDWARE v části ISP Programování.

Directory: /gnudoc

Directory: /include

Directory: /lib

Adresář obsahuje knihovny libk a libw, využívané vývojovým systémem Web51, základní jádro celého systému a skript pro sestavení jednotlivých modulů a knihoven do výsledného programu.

V závislosti na licenci GNU/komerční obsahuje i plné zdrojové texty knihoven a jádra systému.

Directory: /cgi

Adresář obsahuje knihovnu CGI skriptů, používaných v HTML stránkách. Adresář obsahuje jak zdrojové texty, tak přeložené soubory, přeložené v distribuční verzi pro nastavení použité v knihovně libx80

Directory: /projekt

Adresář projekt obsahuje sadu vzorových projektů, demonstrujících programování Web51. Do tohoto adresáře doporučujeme ukládat také vaše projekty. Jako základní sadu projektů zde najdete sadu příkladů, popsané v samostatné kapitoleEXAMPLES.

Sponzored by LPhard Ltd. Graphics by GIMP Created by EasyPad

(c)Copyright 2000, 2001, HW server & Radek Benedikt
Web51@HW.cz, Web51.HW.cz

Final applications of the Web51 : www.HWgroup.cz
není předchozí kap.  Obsah  Popis uživatelského projektu z hlediska uživatele