GNU general public licence - cesky preklad

Web 51 - Download  objednat.html  z hexadecimální soustavy do ASCII
Logo GNU

Verze 2, cerven 1991


Copyright (c) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave,
Cambridge, MA 02139, USA

Kopirovani a distribuce doslovnych kopii tohoto licencniho dokumentu jsou
dovoleny komukoliv, jeho zmeny jsou vsak zakazany.

1. Preambule

Licence pro vetsinu programoveho vybaveni jsou navrzeny tak, ze vam odebiraji pravo jeho volneho sdileni a uprav. Smyslem Obecne verejne licence GNU je naproti tomu zarucit volnost sdileni a upravy volneho programoveho vybaveni - pro zajisteni volneho pristupu k tomuto programovemu vybaveni pro vsechny jeho uzivatele. Tato Obecna verejna licence GNU se vztahuje na vetsinu programoveho vybaveni nadace Free Software Foundation a na jakykoli jiny program, jehoz autor se prikloni k jejimu pouzivani. (Nektere dalsi programove vybaveni od Free Software Foundation je namisto toho pokryto Obecnou knihovni verejnou licenci GNU.) Muzete ji rovnez pouzit pro sve programy.

Pokud mluvime o volnem programovem vybaveni, mame na mysli volnost, nikoliv cenu. Nase Obecna verejna licence je navrzena pro zajisteni toho, ze muzete volne sirit kopie volneho programoveho vybaveni (a uctovat si za tuto sluzbu, pokud chcete), ze obdrzite zdrojovy kod anebo jej muzete ziskat, pokud chcete, ze muzete tento software menit nebo jeho casti pouzit v novych programech; a ze vite, ze tyto veci smite delat.

Abychom mohli vase prava chranit, musime vytvorit omezeni, ktera zakazi komukoli vam tato prava odepirat nebo vas zadat, abyste se techto prav vzdal. Tato omezeni se promitaji do jistych povinnosti, kterym musite dostat, pokud sirite kopie dotycneho programoveho vybaveni anebo ho modifikujete.

Napriklad, sirite-li kopie takoveho programu, at jiz zdarma nebo za poplatek, musite poskytnout prijemcum vsechna prava, ktera mate sam. Musite zarucit, ze prijemci rovnez dostanou anebo mohou ziskat zdrojovy kod. A musite jim ukazat tyto podminky, aby znali sva prava.

Vase prava chranime ve dvou krocich: (1) autorizaci programoveho vybaveni, a (2) nabidkou teto licence, ktera vam dava pravoplatne svoleni ke kopirovani, sireni a modifikaci programoveho vybaveni.

Kvuli ochrane kazdeho autora i nas samotnych chceme zarucit, aby kazdy chapal skutecnost, ze pro volne programove vybaveni nejsou zadne zaruky. Je-li programove vybaveni nekym jinym modifikovano a poslano dale, chceme, aby prijemci vedeli, ze to, co maji, neni original, takze jakekoliv problemy vnesene jinymi se neodrazi na reputaci puvodnich autoru.

Konecne, kazdy volny program je neustale ohrozen softwareovymi patenty. Prejeme si zamezit nebezpeci, ze redistributori volneho programu obdrzi samostatne patentova osvedceni a tim ucini program vazanym. Abychom tomu zamezili, deklarovali jsme, ze kazdy patent musi byt bud vydan s tim, ze umoznuje volne uziti, anebo nesmi byt vydan vubec.

Presna ustanoveni a podminky pro kopirovani, sireni a modifikaci jsou uvedeny dale.

2. Ustanoveni a podminky pro kopirovani, distribuci a modifikaci

 1. Tato licence se vztahuje na kterykoliv program ci jine dilo, ktere obsahuje zminku, umistenou v nem drzitelem autorskych prav, o tom, ze dilo muze byt sireno podle ustanoveni Obecne verejne licence GNU. V dalsim textu znamena ,,Program'' kazdy takovy program nebo dilo a ,,dilo zalozene na Programu'' znamena bud Program samotny anebo kazde jine dilo z nej odvozene, ktere podleha autorskemu zakonu: tim se mini dilo obsahujici Program nebo jeho cast, bud doslovne anebo s modifikacemi, popripade v prekladu do jineho jazyka. (Nadale je preklad zahrnovan bez omezeni pod pojmem ,,modifikace'' .) Kazdy uzivatel licence je oznacovan jako ,,vy'' .

  Jine cinnosti nez kopirovani, sireni a modifikace nejsou pokryty touto licenci; sahaji mimo jeji ramec. Akt spusteni programu neni omezen a vystup z Programu je pokryt pouze tehdy, jestlize obsah vystupu tvori dilo zalozene na Programu (nezavisle na tom, zda bylo vytvoreno cinnosti Programu). Posouzeni platnosti predchozi vety zavisi na tom, co Program dela.

 2. Smite kopirovat a sirit doslovne kopie zdrojoveho kodu Programu tak, jak jste jej obdrzel, a na libovolem mediu, za predpokladu, ze na kazde kopii viditelne a nalezite zverejnite zminku o autorskych pravech a absenci zaruky; ponechate nedotcene vsechny zminky vztahujici se k teto licenci a k absenci zaruky; a date kazdemu prijemci spolu s Programem kopii teto licence.

  Za fyzicky akt preneseni kopie muzete zadat poplatek a podle vlastniho uvazeni muzete nabidnout za poplatek zarucni ochranu.

 3. Muzete modifikovat vasi kopii ci kopie Programu anebo kterekoliv jeho casti, a tak vytvorit dilo zalozene na Programu, a kopirovat a rozsirovat takove modifikace ci dilo podle platne podminky sekce 1, za predpokladu, ze splnite vsechny tyto podminky:

  1. Modifikovane soubory musite opatrit zretelnou zminkou uvadejici, ze jste soubory zmenil a datum kazde zmeny.
  2. Musite umoznit, aby jakekoliv vami publikovane dilo ci rozsirovane dilo, ktere obsahuje zcela nebo jen zcasti Program nebo jakoukoli jeho cast, popripade je z Programu nebo jeho casti odvozeno, mohlo byt jako celek bezplatne poskytnuto kazde treti osobe v souladu s ustanovenimi teto licence.
  3. Pokud modifikovany program pracuje tak, ze cte interaktivne povely, musite zjistit, ze pri nejbeznejsim zpusobu jeho spusteni vytiskne nebo zobrazi hlaseni zahrnujici prislusnou zminku o autorskem pravu a uvede, ze neexistuje zadna zaruka (nebo popripade, ze zaruku poskytujete vy), a ze uzivatele mohou za techto podminek Program redistribuovat, a musi uzivateli sdelit, jakym zpusobem muze nahlednout do kopie teto licence. (Vyjimka: v pripade, ze sam program je interaktivni, avsak zadne takove hlaseni nevypisuje, nepozaduje se, aby vase dilo zalozene na Programu takove hlaseni vypisovalo.)

  Tyto pozadavky se vztahuji k modifikovanemu dilu jako celku. Pokud lze identifikovat casti takoveho dila, ktere zrejme nejsou odvozeny z Programu a mohou byt samy o sobe rozumne povazovany za nezavisla a samostatna dila, pak se tato licence a jeji ustanoveni nevztahuji na tyto casti, jsou-li sireny jako nezavisla dila. Avsak jakmile tyto casti rozsirujete jako casti celku, jimz je dilo zalozene na Programu, musi byt rozsirovani tohoto celku podrizeno ustanoveni teto licence tak, ze povoleni poskytnuta dalsim uzivatelum se rozsiri na cele dilo, tedy na vsechny jeho casti bez ohledu na to, kdo kterou cast napsal.

  Smyslem tohoto paragrafu tedy neni ziskani prav na dilo zcela napsane vami ani popirani vasich prav vuci nemu; skutecnym smyslem je vykon prava na rizeni distribuce odvozenych nebo kolektivnich del zalozenych na Programu.

  Pouhe spojeni jineho dila, jez neni na Programu zalozeno, s Programem (anebo dilem zalozenym na Programu) na pametovem nebo distribucnim mediu neuvazuje toto jine dilo do pusobnosti teto licence.

 4. Muzete kopirovat a rozsirovat Program (nebo dilo na nem zalozene, viz sekce 2 v objektove anebo spustitelne podobe podle ustanoveni sekci 1 a 2 vyse, pokud splnite nekterou z nasledujicich nalezitosti:

  1. Doprovodite jej zdrojovym kodem ve strojove citelne forme. Zdrojovy kod musi byt rozsirovan podle ustanoveni sekci 1 a 2, a to na mediu bezne pouzivanem pro vymenu programoveho vybaveni; nebo
  2. Doprovodite je pisemnou nabidkou nejmene na tri roky, podle niz poskytnete jakekoli treti strane, za poplatek neprevysujici vase vydaje vynalozene na fyzickou vyrobu zdrojove distribuce, kompletni strojove citelnou kopii odpovidajici zdrojovemu kodu, jenz musi byt siren podle ustanoveni sekci 1 a 2 na mediu bezne pouzivanem pro vymenu programoveho vybaveni; nebo
  3. Doprovodite jej informacemi, ktere jste dostal ohledne nabidky na poskytnuti zdrojoveho kodu. (Tato alternativa je povolena jen pro nekomercni sireni a jenom tehdy, pokud jste obdrzel program v objektovem nebo spustitelnem tvaru spolu s takovou nabidkou, v souladu s polozkou b vyse.)

  Zdrojovy kod k dilu je nejvhodnejsi formou dila z hlediska jeho pripadnych modifikaci. Pro dilo ve spustitelnem tvaru znamena uplny zdrojovy kod veskery zdrojovy kod pro vsechny moduly, ktere obsahuje, plus jakekoli dalsi soubory pro definici rozhrani, plus davkove soubory potrebne pro kompilaci a instalaci spustitelneho programu. Zvlastni vyjimkou jsou vsak ty programove komponenty, ktere jsou normalne sireny (bud ve zdrojove nebo binarni forme) s hlavnimi soucastmi operacniho systemu, na nemz spustitelny program bezi (tj. s prekladacem, jadrem apod.). Tyto komponenty nemusi byt sireny se zdrojovym kodem, pokud ovsem komponenta sama nedoprovazi spustitelnou podobu dila.

  Je-li sireni objektoveho nebo spustitelneho kodu cineno nabidkou pristupu ke kopirovani z urciteho mista, potom se za distribuci zdrojoveho kodu pocita i nabidnuti ekvivalentniho pristupu ke kopirovani zdrojoveho kodu ze stejneho mista, byt pritom nejsou treti strany nuceny ke zkopirovani zdrojoveho kodu spolu s objektovym.

 5. Nesmite kopirovat, modifikovat, poskytovat sublicence anebo sirit Program jinym zpusobem nez vyslovne uvedenym v teto licenci. Jakykoli jiny pokus o kopirovani, modifikovani, poskytnuti sublicence anebo sireni Programu je neplatny a automaticky ukonci vase prava dana touto licenci. Strany, ktere od vas obdrzely kopie anebo prava v souladu s touto licenci, vsak nemaji sve licence ukonceny, dokud se jim plne podrizuji.

 6. Neni vasi povinnosti tuto licenci prijmout, protoze jste ji nepodepsal. Nic jineho vam vsak nedava moznost kopirovat nebo sirit Program nebo odvozena dila. V pripade, ze tuto licenci neprijmete, jsou tyto cinnosti zakonem zakazany. Tim padem modifikaci anebo sirenim Programu (anebo kazdeho dila zalozeneho na Programu) vyjadrujete sve podrizeni se licenci a vsem jejim ustanovenim a podminkam pro kopirovani, modifikovani a sireni Programu a del na nem zalozenych.

 7. Pokazde, kdyz redistribuujete Program (nebo dilo zalozene na Programu), ziskava prijemce od puvodniho drzitele licence pravo kopirovat, modifikovat a sirit Program v souladu s temito ustanovenimi a podminkami. Nesmite klast zadne prekazky vykonu zde zarucenych prijemcovych prav. Nejste odpovedny za vymahani dodrzovani teto licence tretimi stranami.

 8. Jsou-li vam z rozhodnuti soudu, obvinenim z poruseni patentu nebo z jakehokoli jineho duvodu (nejen v souvislosti s patenty) ulozeny takove podminky (at jiz prikazem soudu, smlouvou nebo jinak), ktere se vylucuji s podminkami teto licence, nejste tim osvobozen od podminek teto licence. Pokud nemuzete sirit Program tak, abyste vyhovel zaroven svym zavazkum vyplyvajicim z teto licence a jinym platnym zuvazkum, nesmite jej v dusledku toho sirit vubec. Pokud by napriklad patentove osvedceni nepovolovalo bezplatnou redistribuci Programu vsemi, kdo vasim pricinenim ziskaji primo nebo neprimo jeho kopie, pak by jediny mozny zpusob jak vyhovet zaroven patentovemu osvedceni i teto licenci spocival v ukonceni distribuce Programu.

  Pokud by se za nejakych specifickych okolnosti jevila nektera cast tohoto paragrafu jako neplatna nebo nevynutitelna, povazuje se za smerodatnou rovnovaha vyjadrena timto paragrafem a paragraf jako celek se povazuje za smerodatny za jinych okolnosti.

  Smyslem tohoto paragrafu neni navadet vas k porusovani patentu ci jinych ustanoveni autorskeho prava, anebo tato ustanoveni zpochybnovat; jedinym jeho smyslem je ochrana integrity systemu sireni volneho programoveho vybaveni, ktere je podlozeno verejnymi licencnimi predpisy. Mnozi lide poskytli sve prispevky do sirokeho okruhu programoveho vybaveni sireneho timto systemem, spolehnuvse na jeho dusledne uplatnovani; zalezi na autorovi/darci, aby rozhodl, zda si preje sirit programove vybaveni pomoci nejakeho jineho systemu a zadny uzivatel licence nemuze takove rozhodnuti zpochybnovat.

  Smyslem tohoto paragrafu je zevrubne osvetlit to, co je povazovano za dusledek plynouci ze zbytku teto licence.

 9. Pokud je sireni ci pouziti Programu v nekterych zemich omezeno bud patenty anebo autorsky chranenymi rozhranimi, muze drzitel puvodnich autorskych prav, ktery sveruje Program do pusobnosti teto licence, pridat vyslovne omezeni pro geograficke sireni, vylucujici takove zeme, takze sireni je povoleno jen v tech zemich nebo mezi temi zememi, ktere nejsou timto zpusobem vylouceny. Tato licence zahrnuje v tomto pripade takove omezeni presne tak, jako bylo zapsano v textu teto licence.

 10. Free Software Foundation muze cas od casu vydavat upravene nebo nove verze Obecne verejne licence. Takove nove verze se budou svym duchem podobat soucasne verzi, v konkretnich vecech se vsak mohou lisit s ohledem na nove problemy ci zajmy.

  Kazde nove verzi je prideleno rozlisujici cislo verze. Pokud Program specifikuje cislo verze, ktera se na nej vztahuje, a ,,vsechny nasledujici verze'' , muzete se podle uvazeni ridit ustanovenimi a podminkami budto one konkretni verze anebo kterekoliv nasledujici verze, kterou vydala Free Software Foundation. Jestlize Program nespecifikuje cislo verze teto licence, muzete si vybrat libovolnou verzi, kterou kdy Free Software Foundation vydala.

 11. Pokud si prejete zahrnout casti Programu do jinych volnych programu, jejichz distribucni podminky jsou odlisne, zaslete autorovi zadost o povoleni. V pripade programoveho vybaveni, k nemuz vlastni autorska prava Free Software Foundation, napiste Free Software Foundation; nekdy cinime vyjimky ze zde uvedenych ustanoveni. Nase rozhodnuti bude vedeno dvema cili; zachovanim volne povahy vsech odvozenin naseho volneho programoveho vybaveni a podporou sdileni a opetovneho vyuziti programoveho vybaveni obecne.

  ZARUKA SE NEPOSKYTUJE

 12. VZHLEDEM K BEZPLATNEMU POSKYTNUTI LICENCE K PROGRAMU SE NA PROGRAM NEVZTAHUJE ZADNA ZARUKA, A TO V MIRE POVOLENE ZAKONEM. POKUD NENI PISEMNE STANOVENO JINAK, POSKYTUJI DRZITELE AUTORSKYCH PRAV POPRIPADE JINE STRANY PROGRAM ,,TAK, JAK JE'', BEZ ZARUKY JAKEHOKOLIV DRUHU, AT VYSLOVNE NEBO VYPLYVAJICI, VCETNE, ALE NIKOLI JEN, ZARUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITY UCEL. POKUD JDE O KVALITU A VYKONNOST PROGRAMU, LEZI VESKERE RIZIKO NA VAS. POKUD BY SE U PROGRAMU PROJEVILY ZAVADY, PADAJI NAKLADY ZA VSECHNU POTREBNOU UDRZBU, OPRAVY CI NAPRAVU NA VAS VRUB.

 13. V ZADNEM PRIPADE, S VYJIMKOU TOHO, KDYZ TO VYZADUJE PLATNY ZAKON, ANEBO KDYZ TO BYLO PISEMNE ODSOUHLASENO, VAM NEBUDE ZADNY Z DRZITELU AUTORSKYCH PRAV ANI ZADNA JINA STRANA, KTERA SMI MODIFIKOVAT CI SIRIT PROGRAM V SOULADU S PREDCHOZIMI USTANOVENIMI, ODPOVEDNY ZA SKODY, VCETNE VSECH OBECNYCH, SPECIALNICH, NAHODILYCH NEBO NASLEDNYCH SKOD VYPLYVAJICICH Z UZIVANI ANEBO NESCHOPNOSTI UZIVAT PROGRAMU (VCETNE ALE NIKOLI JEN, ZTRATY NEBO ZKRESLENI DAT, NEBO TRVALYCH SKOD ZPUSOBENYCH VAM NEBO TRETIM STRANAM, NEBO SELHANI FUNKCE PROGRAMU V SOUCINNOSTI S JINYMI PROGRAMY), A TO I V PRIPADE, ZE TAKOVY DRZITEL AUTORSKYCH PRAV NEBO JINA STRANA BYLI UPOZORNENI NA MOZNOST TAKOVYCH SKOD.

3. Jak uplatnit tato ustanoveni na vase nove programy

Pokud vyvinete novy program a chcete, aby byl verejnosti co nejvice k uzitku, muzete toho nejlepe dosahnout tim, ze jej prohlasite za volne programove vybaveni, ktere muze kdokoliv redistribuovat a menit za zde uvedenych podminek.

K tomu staci pripojit k programu nasledujici udaje. Nejbezpecnejsi cestou je jejich pripojeni na zacatek kazdeho zdrojoveho souboru, cimz se nejucinneji sdeli vylouceni zaruky; a v kazdem souboru by pak mela byt prinejmensim radka s ,,copyrightem'' a odkaz na misto, kde lze nalezt uplne udaje.


  radka se jmenem programu a nastinem toho, co dela
  Copyright (C) 19yy jmeno autora

  Tento program je volne programove vybaveni; muzete jej sirit a
modifikovat podle ustanoveni Obecne verejne licence GNU, vydavane Free
Software Foundation; a to bud verze 2 teto licence anebo (podle vaseho
uvazeni) kterekoli pozdejsi verze.

  Tento program je rozsirovan v nadeji, ze bude uzitecny, avsak BEZ
JAKEKOLI ZARUKY; neposkytuji se ani odvozene zaruky PRODEJNOSTI anebo
VHODNOSTI PRO URCITY UCEL.
Dalsi podrobnosti hledejte v Obecne verejne licenci GNU.

  Kopii Obecne verejne licence GNU jste mel obdrzet spolu s timto
programem; pokud se tak nestalo, napiste o ni Free Software Foundation,
Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Pripojte rovnez informaci o tom, jak je mozne se s vami spojit elektronickou a papirovou postou.

Pokud je program interaktivni, zaridte, aby se pri startu v interaktivnim modu vypsalo hlaseni podobne tomutu:


  Gnomovision verze 69, Copyright (C) 19yy jmeno autora
  Gnomovision je ABSOLUTNE BEZ ZARUKY; podrobnosti se dozvite zadanim
show w. Jde o volne programove vybaveni a jeho sireni za jistych podminek
je vitano; podrobnosti ziskate zadanim show c.

Hypoteticke povely show wshow c by mely zobrazit prislusne pasaze Obecne verejne licence. Odpovidajici povely ovsem nemusi byt prave show wshow c; mohou to byt treba stisky tlacitka na mysi nebo polozky v menu - cokoliv, co se do vaseho programu hodi.

Pokud je to nutne, mel byste take primet sveho zamestnavatele (jestlize pracujete jako programator) nebo predstavitele vasi skoly, je-li nekdo takovy, k tomu, aby podepsal ,,zreknuti se autorskych prav'' . Zde je vzor; jmena pozmente:


 Yoyodyne, a.s., se timto zrika veskereho zajmu o autorska prava k programu 
 `Gnomovision' (prekladac s nakladacem) napsaneho Jamesem Hackerem.

 Tomas Slozity --- podpis}, 1. dubna 1989
 Tomas Slozity, vice nez prezident

Tato Obecna verejna licence neumoznuje zahrnuti vaseho programu do jinych nez volnych programu. Je-li vas program knihovnou podprogramu, muzete zvazit, zda je uzitecne umoznit sestavovani i vazanych aplikacnich programu s vasi knihovnou. V takovem pripade pouzijte Obecnou knihovni licenci GNU namisto teto licence.Web51@HW.cz, Web51.HW.cz Web 51 - Download  Obsah  z hexadecimální soustavy do ASCII