Web 51 - Vývojový systém

Web 51 - Paměťový model projektu WEB51  software.html  Web 51 - /CGI directory

Vývojový systém byl od verze 1.12 přepracován tak, aby nevyžadoval použití jakéhokoliv komerčního software, a to ať již od fy Microsoft tak od fy Keil. Pro překlad instrukcí p-kódu nejsou rovněž třeba makra, nativní podpora p-kódu je vestavěna přímo v překladači assembleru mcs51-as

/bin

Projekt Web 51 je napsán, téměř celý v assembleru I51. Pro překlad zdrojových textů projektu a jejich následné zpracování, tj. sestavení uživatelských částí programu s knihovními funkcemi a jejich převedení do formy, "vypálitelné" do mikroprocesoru byl zvolen soubor GNU vývojových prostředků binutils.

Programový balík binutils byl doplněn o podporu rodiny procesorů I51. Jeho hlavními součástmi jsou:

Patch pro doplnění podpory MCS51 do standartní distribuce binutils je dostupný v sekci download

Doplňkem programového balíku binutils je program pro převod binárních souborů do formátu Intel HEX

Zdrojový text utility bin2hex je dostupný v sekci download

DOS32 verze (spustitelná pod W9x,...) vývojového systému je doplněna o UNIXové utility používané v dávkách Makefile. Verze pro Linux obsahuje pouze odkazy na jejich obvyklé umístění (testováno na distribuci Debian)

Linuxové varianty mcs51-* a bin2hex byly přeloženy a testovány pod distribucí Debian verze 2.2 (Intel). DOS32 byly přeloženy pomocí DJGPP pod systémem Windows 98.

Výše uvedené programy jsou součástí balíku BINxx

Adresář /bin může obsahovat i další soubory, používané pro obsluhu ISP programování

/bin obsahuje mimo programy i skripty v jazyce Perl, obsažené v balíku GNUxx. Tyto skripty jsou:

/doc

Tuto část dokumentace je možno nalézt v balíku GNUDOC - DOWNLOAD

/include

/lib

Adresář obsahuje knihovny libk a libw, využívané vývojovým systémem Web51, základní jádro celého systému a skript pro sestavení jednotlivých modulů a knihoven do výsledného programu.

/cgi

Adresář obsahuje knihovnu CGI skriptů, používaných v HTML stránkách. Adresář obsahuje jak zdrojové texty, tak přeložené soubory, přeložené v distribuční verzi pro nastavení použité v knihovně libx80

/projekt

Adresář projekt obsahuje sadu vzorových projektů, demonstrujících programování Web51. Do tohoto adresáře doporučujeme ukládat také vaše projekty. Jako základní sadu projektů zde najdete sadu příkladů, které jsou popsány v samostatné kapitole.

GNU vývojový systém je možno stáhnout ve formě RAR či TAR souboru. Všechny uvedené zdrojové texty podléhají licenci GNU. V případě požadavku na šíření pod jinou licencí, např. pro použití v komerčním produktu, kontaktujte autora.

Sponzored by LPhard Ltd. Graphics by GIMP Created by EasyPad

(c)Copyright 2000, 2001, HW server & Radek Benedikt
Web51@HW.cz, Web51.HW.cz

Final applications of the Web51 : www.HWgroup.cz
Web 51 - Paměťový model projektu WEB51  Obsah  Web 51 - /CGI directory