Web 51 - knihovna LIBW

Web 51 - knihovna LIBK  software.html  Web 51 - Skript html2db.pl

/lib/libw.a

Knihovna libw obsahuje podporu aritmetických, logických, I/O, ... funkcí

Aritmetické a logické funkce - popsány v části P-instrukce pro základní matematické operace a větvení programu

Fyzické I/O funkce

Funkce pro výstup do sériového kanálu

Funkce pro výstup do TCP/IP kanálu

Ostatní funkce a moduly

Pozn.

Popsané zdrojové texty této knihovny jsou volně dostupné - viz DOWNLOAD.

Sponzored by LPhard Ltd. Graphics by GIMP Created by EasyPad

(c)Copyright 2000, 2001, HW server & Radek Benedikt
Web51@HW.cz, Web51.HW.cz

Final applications of the Web51 : www.HWgroup.cz
Web 51 - knihovna LIBK  Obsah  Web 51 - Skript html2db.pl