Web 51 - EXAMPLES - Vzorové projekty

Web 51 - Web51 SMTP  Obsah  Web 51 - Vyhodnocování stavu LED na desce a jeho ovládání, priklady pouziti CGI
Adresář /projekt obsahuje ve svých podadresářích vzorové projekty, demonstrující použití vývojového systému Web 51.

Pro kompilaci projektu stačí spustit make v adresáři s projektem voláním ..\..\bin\make
Pro smazáni souborů vygenerovaných pomoci make spusťte make voláním ..\..\bin\make clean
Pokud máte adresář s binutils v cestě, stací volání make. Obdobně voláte MAKEFILE při generování knihoven programu.

Tyto příklady jsou obsaženy v balíku programu v sekci DOWNLOAD.

ether

"Diagnostika" obvodů řadiče Ethernet. Generuje ARP pakety do sítě. Vyslání popř. příjem paketu indikuje blikáním LED.
Umožňuje ověření funkce obvodů CPU a řadiče Ethernetu s navazujícími obvody pomocí osciloskopu.
V této verzi neodpovídá na PING.

welcome

Základní ukázka jednoduchého http serveru, bez použití CGI skriptů na straně serveru.

wjava

JavaScript  Základní ukázka jednoduchého http serveru, bez použití CGI skriptů na straně serveru. Proti projektu welcome je ukázka na straně klienta doplněna o drobný JavaScript pro změnu barvy pozadí.

led1

Základní ukázka jednoduchého http serveru, s CGI skriptem na straně serveru. CGI skript zjišťujeje svícení LED na desce Web 51. Na základě testu vloží server Web51 do stránky buď obrázek svíticí LED či LED zhasnuté. - Příklady LED jsou podrobněji popsány ve vlastní kapitole - Vyhodnocování stavu LED na desce Web 51 a jejich ovládání.

led2

Složitější ukázka jednoduchého http serveru, s CGI skripty na straně serveru. První CGI skript zjišťuje svícení LED na desce Web51. Na základě testu vloží do stránky příslušný symbol (* **). Druhý CGI skript vyhodnocuje vrácené údaje z html formuláře a na základě vrácených dat LED zhasíná, či rozsvěcuje. - Příklady LED jsou podrobněji popsány ve vlastní kapitole - Vyhodnocování stavu LED na desce Web 51 a jejich ovládání.

led3

JavaScript  Složitější ukázka jednoduchého http serveru, s CGI skripty na straně serveru a procesem na pozadí. První CGI skript zjišťujeje svícení LED na desce Web 51. Na základě testu vloží do stránky příslušný symbol (***). Druhý CGI skript zjišťuje stav řídicích proměnných procesu na pozadí (nesviť, blikej, sviť). Třetí CGI skript vyhodnocuje vrácené údaje z html formuláře a na základě vrácených dat nastavuje řídicí proměnné procesu na pozadí (nesvícení, blikání, svícení LED).
Proces na pozadí, synchronizovaný timerem, na základě svých řídicích proměnných rozsvěcuje, zhasíná či bliká s LED. Jeho úkolem je rovněž na základě stisknutí tlačítek na desce Web 51 přepnutí režimu svícení. Pro zjednodušení obsluhy používá na klientské straně JavaScript.
Příklady LED jsou podrobněji popsány ve vlastní kapitole - Vyhodnocování stavu LED na desce Web 51 a jejich ovládání.

serial

Ukázková aplikace pro přenos dat ze sériového kanálu pomocí TCP/IP. Využívá již vyšší verzi knihovny s přeloženou podporou sériové linky a "telnet" klienta i HTTP serveru.
Výsledkem je konvertor ETHERNET-RS232 konfigurovatelný přes WWW rozhraní s přenosem pomocí plného TCP/IP. - viz popis příkladu "Telnet" Setup.

ds1620

Ukázková aplikace WWW teploměru používající čip DS1620 pro měření teploty. Teplota se zobrazuje jednak číselně a jednak jako grafická stupnice - Viz. popis příkladu Teploměr DS1620.

V archivu aktuální verze postupně najdete některé další projekty. Všechny příklady jsou obsaženy v balíku programu Web51 GNU development system v sekci DOWNLOAD.

Sponzored by LPhard Ltd. Graphics by GIMP Created by EasyPad

(c)Copyright 2000, 2001, HW server & Radek Benedikt
Web51@HW.cz, Web51.HW.cz

Final applications of the Web51 : www.HWgroup.cz
Web 51 - Web51 SMTP  Obsah  Web 51 - Vyhodnocování stavu LED na desce a jeho ovládání, priklady pouziti CGI