Web 51 - Teploměr DS1620

Web 51 - Setup serveru, priklady pouziti CGI  projekty.html  51 - Ethernet a jeho principy (obecně)
Ukázkový příklad ds1620 řeší jednoduchý CGI skript shtemp.cgi využívající obvod Dallas DS1620. Údaj přečtený z tohoto obvodu je převeden do textové reprezentace a zobrazen na www stránce. Mimo textové zobrazení je načtená hodnota použita dalšími dvěma skripty grapht.cgi a egrapht.cgi pro výpočet délky grafu zobrazující teplotu graficky.

Použitá literatura

pdfDS1620 Digital Thermometer and Termostat (12 str.)
pdfAN67 Applying and Using the DS1620 in Temperature Control Applications (4 str.)
pdfAN85 Interfacing the DS1620 to the Motorola SPI Bus (3 str.)
pdfAN105 High Resolution Temperature Measurement With Dallas Direct-to-Digital Temperature Sensors (20 str.)
Sponzored by LPhard Ltd. Graphics by GIMP Created by EasyPad

(c)Copyright 2000, 2001, HW server & Radek Benedikt
Web51@HW.cz, Web51.HW.cz

Final applications of the Web51 : www.HWgroup.cz
Web 51 - Setup serveru, priklady pouziti CGI  Obsah  51 - Ethernet a jeho principy (obecně)