Web 51 - "Telnet" Setup

Web 51 - Vyhodnocování stavu LED na desce a jeho ovládání, priklady pouziti CGI  projekty.html  Web 51 - Zobrazeni teploty merene pomoci DS1620, priklady pouziti CGI
Ukázková aplikace pro přenos dat ze sériového kanálu pomocí TCP/IP. Využívá již vyšší verzi knihovny s přeloženou podporou sériové linky a "telnet" klienta i HTTP serveru. Výsledkem je konvertor ETHERNET-RS232 konfigurovatelný přes WWW rozhraní s přenosem pomocí plného TCP/IP.

Související dokumentace k Web51


Konfiguraci "telnet" serveru Web 51, uvedenou v ukázkovém příkladu "serial" je možno zobrazit a měnit pomocí CGI skriptů. V popisované konfiguraci je v serveru Web 51 uloženo několik html stránek a příslušných skriptů, část z nich uložena v paměti EEPROM, část v paměti FLASH.

index.html

Zobrazení konfigurace umožňuje default stránka serveru, alias index.html.

config.html

Změnu konfigurace umožňuje stránka serveru config.html.

setup.html

Výběr konfigurace mezi vygenerovaným a default profilem umožňuje stránka setup.html serveru.

A heslo potřebné pro ovládání ? Platné je uloženo v modulu passwd.asm v definici password:.
(Pro netrpělivé - ve vzorovém konfiguraci je nastaveno na 1234)

Sponzored by LPhard Ltd. Graphics by GIMP Created by EasyPad

(c)Copyright 2000, 2001, HW server & Radek Benedikt
Web51@HW.cz, Web51.HW.cz

Final applications of the Web51 : www.HWgroup.cz
Web 51 - Vyhodnocování stavu LED na desce a jeho ovládání, priklady pouziti CGI  Obsah  Web 51 - Zobrazeni teploty merene pomoci DS1620, priklady pouziti CGI