Pořadí linkování

Popis uživatelského projektu z hlediska uživatele  web51_manual.html  Rozdělení kódu projektu do jednotlivých souborů
Popsaná struktura souboru make zajišťuje překlad celého projektu do .HEX souboru. Proto zde stručně shrneme, co je třeba udělat a pořadí jednotlivých kroků pro kompilaci jakéhokoli projektu. Věnujte pozornost Rozdělení do knihoven.

Pořadí linkování

Rozdělení do knihoven

Samotné komunikační rutiny, které obsluhují řadič ethernetu REALTEC 8019AS a další jsou složeny z mnoha zdrojových souborů, ale výsledně jsou uloženy celkem ve 2 knihovnách, pro použití s ukázkovými příklady, přeložených pro dvě hlavní konfigurace:

Předpřeložené, přejmenované knihovny libw.a a libk.a, jsou:

Bližší podrobnosti o knihovnách je možno najít v popisu vývojového systému a popisu knihoven libk a libw

Linker pro zadávání jmen knihoven na příkazovém řádku používá několik konvencí:

Jak bylo uvedeno, knihovny je nutné linkovat v pořadí libk a potom libw vzhledem k tomu, že síťová knihovna používá některé obecné funkce z knihovny libw a linkování není rekurzivní. (V rámci jedné knihovny však samozřejmě je, nezáleží proto na pořadí, v jakém jsou do knihoven přidávány jednotlivé moduly.)

Makefile se zpracovává odshora dolů, pokud make narazí na položku, která mu chybí a má ji proto vytvořit (přeložit) začne prohledávat Makefile znovu odpočátku,

Nyní si ještě jednou přečtěte v popisu struktury Makefile odstavec deklarující vytvoření “www8051.o“ – celá problematika by již měla být jasnější.

Sponzored by LPhard Ltd. Graphics by GIMP Created by EasyPad

(c)Copyright 2000, 2001, HW server & Radek Benedikt
Web51@HW.cz, Web51.HW.cz

Final applications of the Web51 : www.HWgroup.cz
Popis uživatelského projektu z hlediska uživatele  Obsah  Rozdělení kódu projektu do jednotlivých souborů