Web 51 - ip2hex.pl - mac2hex.pl

Web 51 - Skript html2db.pl  software.html  Web 51 - Packet Driver RTL8019AS Inicializace driveru - part 1

Skripty mac2hex.pl a ip2hex.pl jsou určen ke konverzi MAC a IP adres do formátu použitelného ve vývojovém systémy Web 51. Skripty byly napsány podle obdobných GNU skriptů jejichž originálním autorem je Bruce Lightner. Výstupní formát má šest variant, volitelných parametry na příkazovém řádku:

 1. Parametr -define přepíná na formát používaný v hlavičkách programovacích jazyků pro definici konstant:
  #define STATIC_MAC_MSB 00000h	/* MAC address */
 2. Parametr -bat přepíná na formát použitelný v dávkových souborech:
  set MAC=0.0.232.238.16.53
 3. Parametr -equ přepíná na formát použitelný jako include soubor pro assemler A51:
  MAC_MSB equ   00000h ; MAC address
 4. Parametr -equ s doplňujícím přepínačem -binutils přepíná na formát použitelný jako include soubor pro assemler mcs51-as:
  .equ  MAC_MSB, 0x0000 ; MAC address
 5. Samotný doplňující přepínač -binutils přepíná na formát používaný překladačem assembleru mcs51-as pro definici datové konstanty
      .word  0x0000  ; Ethernet address 0.0.232.238.16.53
 6. Volání bez parametrů -define/bat/equ/binutils přepíná na formát používaný překladačem assembleru A51 pro definici datové konstanty:
      dw   00000h  ; Ethernet address 0.0.232.238.16.53
 7. Doplňující parametr -v vypisuje na standartní chybový výstup kontrolní opis zadané vstupní MAC/IP adresy

MAC nebo IP adresu je možno zadávat přímo na příkazovém řádku, pomocí souboru či přesměrováním ze souboru či dalšího programu. Výstup skriptu je na standartní výstup. Pro redirekci výstupu do souboru je možno použít standartní metody příkazového interpretru, např.:

 perl mac2hex.pl 00:00:E8:EE:10:33 > mac.inc

Pro zadání vstupu ze souboru je možno použít dvě metody:

 1. Jméno souboru se vstupními daty uvedeme na příkazovém řádku a před něj vložíme standartní "odkazovací" znak @
  perl ip2hex.pl @file
 2. Použijeme standartní redirekci vstupu. Při této redirekci je nutno příkazový řádek ukončit znakem -. Pro redirekci je možno použít několik způsobů, např.
  type ip | perl ip2hex.pl -
  či
  perl ip2hex.pl - < ip

Spuštění skriptu bez parametrů vypíše jednoduchý help.


 usage: ip2hex.pl [-v] [-define] [-bat] [-equ] [-binutils] x.y.z.w
    ip2hex.pl [-v] [-define] [-bat] [-equ] [-binutils] @file
    ip2hex.pl [-v] [-define] [-bat] [-equ] [-binutils] - < file

 usage: mac2hex.pl [-v] [-define] [-bat] [-equ] [-binutils] ddd.ddd.ddd.ddd.ddd.ddd
    mac2hex.pl [-v] [-define] [-bat] [-equ] [-binutils] hh:hh:hh:hh:hh:hh
    mac2hex.pl [-v] [-define] [-bat] [-equ] [-binutils] @file
    mac2hex.pl [-v] [-define] [-bat] [-equ] [-binutils] - < file

mac2hex.pl - vstupní formát MAC adresy

MAC adresu je možno zadat ve dvou formátech. První, používající tečkové notace, je určen k zadávání MAC adresy v dekalickém formátu:

 0.0.232.238.16.51

Druhý, používá jako oddělovač znak :, a slouží k zadávání MAC adresy v hexadecimálním formátu:

 00:00:E8:EE:10:33

Při zadáváni MAC a IP adres ze souboru je možno použít řádky s komentářem. Komentářový řádek musí začínat znakem #. Výsledný okomentovaný soubor s IP adresami může vypadat např. takto:

 # default Web 51 Ethernet address
 00:00:E8:EE:10:33

ip2hex.pl - vstupní formát IP adresy

IP adresa je zadávána dekalicky v tečkové notaci. Je možno zadat až 4 adresy. Jejich standartní význam je následující:

 1. IP Adresa Web 51. Musí být vždy zadána.
 2. Maska IP sítě. Není-li zadána je doplněna implicitní maska 255.255.255.0
 3. IP Gateway. Není-li zadána je brána vypnuta zadáním imlicitní brány 0.0.0.0
 4. IP Partner. Adresa IP partnera slouží zadání adresy se kterou se navazuje aktivního spojení, jsou-li ze sériového portu přijata data k odeslání. Tuto adresu používají jen některé projekty. Není-li zadána je možnost aktivního navázání spojení vypnuta zadáním imlicitní adresy 0.0.0.0

Zadání IP adres může vypadat např. takto:

 192.168.0.78 255.255.255.0 192.168.0.253 0.0.0.0

Při zadáváni MAC a IP adres ze souboru je možno použít řádky s komentářem. Komentářový řádek musí začínat znakem #. Výsledný okomentovaný soubor s IP adresami může vypadat např. takto:

 # default Web 51 IP address
 #IP MASK GW POINT (target partner IP)
 192.168.0.78 255.255.255.0 192.168.0.253 0.0.0.0
Sponzored by LPhard Ltd. Graphics by GIMP Created by EasyPad

(c)Copyright 2000, 2001, HW server & Radek Benedikt
Web51@HW.cz, Web51.HW.cz

Final applications of the Web51 : www.HWgroup.cz
Web 51 - Skript html2db.pl  Obsah  Web 51 - Packet Driver RTL8019AS Inicializace driveru - part 1