Použití projektu Web 51

Rozdělení kódu projektu do jednotlivých souborů  web51_manual.html  Často kladené dotazy
Použití projektu Web51 je celá řada. Kromě aplikací, které vyžadují velký datový tok (cca nad 50 - 100 kbit/sec) lze Web51 použít prakticky pro všechna zařízení, připojované k TCP/IP síti. V základním popisu projektu najdete stučný popis celého systému, jeho kladů i záporů. Zde jsou příklady některých aplikací Web51.

Možnosti použití Web51

Blokové schema Web51

Základní možnosti aplikací Web51 demonstrujeme na příkladu verze umožňující jednoduchou konverzi komunikace po sériové lince na komunikaci pomocí protokolu TCP/IP přes Ethernet a zpět. To v praxi znamená, že Web51 připojíme do sítě, na jakémkoli počítači v této síti lze otevřít aplikaci typu telnet a její pomocí komunikovat se sériovou linkou vyvedenou na Web51 stejně, jako by jste komunikovali s touto linkou například přes hyperterminál, kdyby byla vyvedena do počítače u něhož sedíte.

Omezující faktory základní verze Web51

Z popisu projektu vyplývá několik hlavně HW omezení možných aplikací.

Příklady hotových aplikací

Aplikace - WWW server

Aplikace – TELNET server

Telnet server umožňuje pasivní i aktivní spojení které lze deaktivovat. Na rozdíl od WWW serveru, plně podporuje opakování špatně odeslaných paketů. Při vyčerpání paměti protistranou nepotvrzených a tím pádem v paměti držených odeslaných dat však dochází k zpomalení komunikace. Spojení je ukončeno automaticky po vypršení cca 50 sekund od přijetí posledního potvrzení.

Web51 v sobě obsahuje pro každý port jeden samostatný TCP stack. Současněje proto možné mít dvě otevřená spojení, po jednom pro každý port.

Aplikace - EMAIL

Aplikace – Kryptování TEA

Jistě vás napadne mnoho dalších možností využití, pokud si přečtete Popis Web51.
Sponzored by LPhard Ltd. Graphics by GIMP Created by EasyPad

(c)Copyright 2000, 2001, HW server & Radek Benedikt
Web51@HW.cz, Web51.HW.cz

Final applications of the Web51 : www.HWgroup.cz
Rozdělení kódu projektu do jednotlivých souborů  Obsah  Často kladené dotazy