WWW8052 - Hardware

Web 51 - ISP Programování  hw_web51.html  Web 51 - Fotografie

WWW8052 - úplně první verze Web51

Pro vytvoření "malého" WWW serveru, "stačí" vzít procesor, v tomto případě klon řady 51 a LAN kartu, původně určenou pro počítače PC, pár drobných součástek jako je konektor pro ISA kartu, kousek bastldesky, krystal, jeden až dva elektrolytické kondenzátory, dva keramické a pokud chcete i nějaká blikátka tak pár LEDek s příslušnými odpory. Vše se řádně propojí a vznikne WWW server.

pokusné provedení WWW8052 serveru

Podnětem k tomuto projektu byl článek z červencového čísla časopisu Circuit Cellar popisující $25 WEB SERVER postavený na RISC procesoru AT90S8515. Na webu lze najít i další více, či méně zdařilé konstrukce, např. Desrosiersův Embedded 10BaseT Ethernet, postavený na LAN čipu CS8900 od firmy Crystal (Cirrus Logic).

Pro tuto konstrukci jsem použil LAN kartu SP2020B od firmy Micronet, používající NE2000 kompatibilní řadič RTL8019AS od firmy Realtek. Tato karta je propojena s jednočipovým procesorem 8052, resp. jeho novějším klonem AT89C52 od firmy Atmel. Tento procesor obsahuje 8 kByte programové paměti a 256 byte paměti RAM, obsahující jak registry procesoru a stack, tak datovou paměť. Je vidět, že použitý procesor nedává možnost velkého programátorského rozmachu, nicméně praktická realizace beta verze firmware ukazuje, že prostředky tohoto procesoru jsou pro zvolený účel postačující. Beta verze zabírá necelé 3 kByte a obsahuje obsluhu LAN karty, založenou na paketovém driveru a podporu protokolů ARP, ICMP, IP a TCP. Software podporuje jednoduchý WWW server a umožňuje prostřednictvím WWW řídit či sledovat zbývající I/O piny, nepoužité pro komunikaci s LAN kartou. Rovněž umožňuje pomocí telnetu připojit se k sériovému portu procesoru a tím jej používat jako převodník LAN/sériová linka.

Hardware WWW8052 - prototyp Web51

Použitá LAN karta je jednou z NE2000 kompatibilních karet. Její výhodou jsou roky používáním ověřené drivery dostupné v tomto případě i na zdrojové úrovni. Čip RTL8019AS použitý na této kartě je jednou z moderních implementací karty NE2000 v provedení "vše na jednom čipu". Čip v sobě integruje 16 kByte SRAM paměti, modulační a demodulační obvody fyzického rozhraní, vlastní řadič ethernetovského protokolu, obvody ovládání paměti a řadu dalších funkcí.

Neobsahuje však na rozdíl od čipu CS8900 filtry na vstupu/výstupu eternetovského rozhraní a proto je nutno použít vstupně/výstupní transformátor obsahující dolní propust. Hlavní výhodou tohoto čipu je však možnost provozovat jej v osmibitovém režimu. Toho je zde využito (jak vyplývá ze schématu - verze pro EAGLE - www8052.sch.

Procesor připojuje ISA sběrnici takto:

Procesor v prototypu používá krystal 14,74 MHz, z toho plyne snadné generování frekvencí nutných pro dodržení přesných rychlostí sériového portu. Není-li tato sériová komunikace požadována, je možno osadit krystal s frekvencí jinou, nejlépe však maximální procesorem povolenou, zvýší se tak rychlost odezvy. Prototyp odebírá cca 1 W.

Vzhledem k tomu, že karta není konfigurována v tomto zapojení pomocí PnP ale má uloženu konfiguraci v EEPROM na kartě, je nutno ji před prvním použitím v této aplikaci nastavit pomocí PC a utility z driver diskety. V tomto zapojení je použita jako bázová adresa 300h, napevno nastavená propojením vodičů SA5 až SA19 ISA sběrnice na GND popř. +5V. Na nastavení Boot ROM a přerušení nezáleží, nejsou použity.

Verze 2

Vznikla jako první jednodeskové řešení. Celou desku WWW8052 serveru v kompaktním provedení - strana součástek strana spojů. Lze stáhnout ve verzi pro program EAGLE firmy CADSOFT - WWW8052 - verze 2.

Síťové AUI rozhraní

Rozhraní, zobrazené na následujícím obrázku, je zjednodušeno, použili jsme jej ve verzi 2 a předpokládá použití převodníku se zabudovaným oddělovacím transformátorem na signálech TX/RX/CD.

Pokud by mělo být plnohodnotné, je potřeba tento transformátor, např. 16PT-005A, zařadit mezi výstupní AUI konektor a desku Web 51.

Zjednodušené AUI rozhraní Plné AUI rozhraní
Zjednodušené AUI rozhraní Plné AUI rozhraní

Deska neobsahuje konektorové pole pro přímé osazení konektoru AUI, připojení konektoru je provedeno kabelem, pomocí propojovacích bodů JP2 (RX), JP3 (CD) a JP4 (TX), vedoucích na příslušné vývody na řadiči. Na výstup TX+ a TX- je potřeba doplnit zatěžovací odpory 270R(1%), zapojené proti zemi. Připojení napájení na AUI je pomocí JP5, paralelně připojeného na vstupní filtrační kondenzátor C101. Desku Web 51 je proto nutné napájet napětím požadovaným AUI rozhraním a příslušně dimenzovat i co se týká odběru. Úprava je zhruba vidět na této fotografii.

WWW8052 - rozpis materiálu dle označení součástek

Součástky označené (*) lze získat ze síťové karty. V kusovém množství jsou obvody RTL a 10BaseT transformátory v běžných obchodních kanálech nedostupné.

Part   Value     Package

C1  (*) 1nF/2kV
C2  (*) 1nF/2kV
C3    10nF      SMD 0805
C4    10nF      SMD 0805
C5    180pF     SMD 0805
C6    180pF     SMD 0805
C7    33pF      SMD 1206
C8    33pF      SMD 1206
C9    33pF      SMD 1206
C10   33pF      SMD 1206
C11   22M/16VT
C12   22M/16VT
C13   22M/16VT
C14   22M/16VT
C15   22M/16VT
C16   10nF      SMD 1206
C101   47M/25VT
C102   100nF     SMD 1206
C103   100nF     SMD 1206
C104   100M/6.3VT
C105   100nF     SMD 1206
C106   100nF     SMD 1206
C108   100nF     ceramic capacitor
CON1   DB9      Cannon 9 pin FEMALE
CON2 (*) RJ-45     UTP RJ-45
CON3   lišta RM 2,54 13 pinů
CON4   PWCON     power socket
D1           LED diode
D2           LED diode
D3           LED diode
D4           LED diode
D5    1N4001     diode
D6    1N4101     diode
D7    1N4001     diode
IC1   8052      8052 CPU / 89S8252
IC2 (*) RTL8019AS   network controller
IC3   MAX232     TTL/RS-232 convertor
IC4   7805      V-REG
IC5   AT24C512    serial EEPROM
Q1    14.74 MHz   QUARTZ
Q2  (*) 20MHz     QUARTZ
R1    49R9      SMD 0805
R2    49R9      SMD 0805
R3    10R      SMD 0805
R4    10R      SMD 0805
R5    1K0      SMD 1206
R6    1K0      SMD 1206
R7    27K      SMD 1206
R8    10K      SMD 1206
R9    10K      SMD 1206
R10   1K0      SMD 1206
R11   1K0      SMD 1206
TR1 (*) FC-22     10BaseT isolation transformer / filter

WWW8052 - rozpis materiálu dle hodnot

Qty Value             Parts

2  10R        SMD 0805    R3, R4
2  49R9        SMD 0805    R1, R2
4  1K0        SMD 1206    R5, R6, R10, R11
2  10K        SMD 1206    R8, R9
1  27K        SMD 1206    R7
2  33pF        SMD 1206    C7, C8, C9, C10
2  180pF       SMD 0805    C5, C6
2(*) 1nF/2kV              C1, C2
2  10nF        SMD 0805    C3, C4
1  10nF        SMD 1206    C16
4  100nF       SMD 1206    C102, C103, C105, C106
1  100nF       ceramic cap.  C108
5  22M/16VT              C11, C12, C13, C14, C15
1  47M/25VT              C101
1  100M/6.3VT             C104
4            LED diode    D1, D2, D3, D4
2  1N4001       diode      D5, D7
1  1N4101       diode      D6
1  14.74 MHz     QUARTZ     Q1
1(*) 20MHz       QUARTZ     Q2
1  8052        CPU 8052...   IC1
1(*) RTL8019AS     ethernet contr. IC2
1  MAX232       TTL/RS232 conv. IC3
1  7805        V-REG      IC4
1  AT24C512      serial EEPROM  IC5
1(*) FC-22       transf./filter TR1
1  DB9    con. Cannon9 Female   CON1
1(*) RJ-45       RJ45      CON2
1  lámací lišta    RM 2,54 13 pinů CON3
1  PWCON   napájecí konektor    CON4
1  PCB        Web 51
Sponzored by LPhard Ltd. Graphics by GIMP Created by EasyPad

(c)Copyright 2000, 2001, HW server & Radek Benedikt
Web51@HW.cz, Web51.HW.cz

Final applications of the Web51 : www.HWgroup.cz
Web 51 - ISP Programování  Obsah  Web 51 - Fotografie